Hopp Mariannele

Dàs Liad wìrd àls "Polka piquée" tànzt, uf'ra àlta frànzeescha Soldàtaliad Müsik.  
(Leider nìt sìcher, fer wàs d Wärter àbelàngt)  

Hopp Mariannele, hopp Mariannele  
Kumm mìr gehn ge tànza  
Hopp Mariannele, hopp Mariannele  
Kumm mìr gehn uf Wyhl  
Lìpf di Bei, 's ìsch d Liab wo wìnkt  
Dr Kaiser brüücht Soldàta  
Lìpf di Bei, 's ìsch d Liab wo wìnkt  
Dr Kaiser wìll di Gald  


[zoom]

Clip mìt Müsik vu fudder.de : Sanger Ralf Busch   (vu dr fudder.de Serie ìwer s Àlemànnischa)  

Video Clip vu dr Tànz  

Nota un Müsik  
Nota uf PDF (vu thomas.jetter-galabau.de)  


  Info / download :