Das Elsàss unser Ländel 

Das Elsàss unser Ländel 
Dàs ìsch meineidig scheen 
Mìr hewe's fescht àm Bandel 
Un lehn's mi sechs nìt gehn 
Juchhe! Un lehn's mi sechs nìt gehn 
 

Es sott's nur einer wage 
Un sott'es griffe àn 
Mìr hàlte fescht zusamme 
Un schlàwe Mànn fer Mànn 
Juchhe! Un schlàwe Mànn fer Mànn 


Ìm Elsàss ìsch güet Lawa 
Dàs wìssa àlli Litt 
Denn do gìbt s Fald un Rawa 
Wàs eim s Herz so erfreiht 
Juchhe! Wàs eim s Herz so erfreit 
 

Stejt mìr uf d hohe Berje 
Un lüjt erab ìn s Tàl 
Sìcht mehr de Gottes säje 
Un Länder ìweràll 
Juchhe! Un Länder ìweràll 
 

Mìr liawa unser Ländel 
Mìr sìn jo sinni Seehn 
Un hàlte's fescht àm Bandel 
Un lehn's Bigott nìt gehn 
Juchhe! Un lehn's Bigott nìt gehn 
 

Que notre Alsace est belle (version française)

Que notre Alsace est belle
Avec ses frais vallons
L'été mûrit chez elle
Blés vignes et houblons
You hé ! Blés vignes et houblons

Gsunga vu dr Fischer Kapell 
Nota un Müsik 


  Info / download :