Local-Trotter Elsàss  

Wia kààt ma gliichzittig s Elsàss entdecka un sìch àmüsiara?  
Wella mobile Ààwandung fer Telefon expliziart èiech àlles uf Frànzeesch, Ditsch, Anglisch... un Elsassisch?  

Local-Trotter Elsàss làuift uf Iphone,   's ìsch ummasunscht un ma kààt's do runterlàda:  
https://itunes.apple.com/fr/app/local-trotter-alsace/id800672896?mt=8
  
Pràwiara d Version uf Elsassisch, wenn schon!  

  Info / download :