Kugelhopf

Wàs ma brüücht 

500 g Mahl 
100 g Zucker 
10 g Sàlz 
2 Eier 
150 ml Mìlch 
40 g Biarhewa 
120 g Butter 
150 g Meertriiwala 
Màndla 


Rezapt 

Umanànder màcha : Mahl, Zucker, Sàlz, Eier, d Bierhewa ìn dr Mìlch, küüm leih. (Àchtung : d Mìlch sott jo nìt züe wàrm see, sunscht geht d Hewa kàpütt !) 
Wenn àlles güet umanànder ìsch, màcht ma dr Butter drà. (Dr Butter müeß nìt kàlt see, ìnter weiech.) Wìder güet umanànder màcha. 
D Meertriiwala derzüe màcha un riahra. 

A Kugelhupfmodel mìt Butter ischmeera un Màndla drii lìega. 

Dr Teig ìm Model inaschìtta. 

Ungfahr 10 Stund loo hàwa (oder weniger, wenn er schnaller uffa geht) ìn'ma Ort wo's ehnder wàrm ìsch un ohna Durzug. 

Dr Bàchofa vorhar àmàcha mìt 180°C un 40 Minuta loo bàcha. 

  Info / download :