Griaßpflütta

Wàs ma brüücht 

1 l Mìlch 
300 g Griaß (ma nìmmt àls a Packla vu 500g, àwer ma brüücht nìt àlles) 
a bìtsi Sàlz 


Rezapt 


Dr Liter Mìlch ìn a Pfànna schìtta. 
D Mìlch wärma, bis sa kocht. 
Wenn d Mìlch kocht, dràb macha vum Fiir un s Griaß driischìtta, wahrend àss ma mìt'ma Holzläffel dreiht (zìmlig energisch). 
's gìtt schnall a dìcka Brüehja - do müeß jeder lüega wia-n-ar's garn hàt: 
Noh-n-era a Minüta Dreiha ìsch's güet. Ma kààt's eifàch aso assa, noch wàrm (zum Beispiel mìt Äpfelmüeß oder Zwatschgamüeß). 

Oder ma kààt Bolla ("Pflütta") drüsmàcha un sa ìn a Pfànna mìt Eel lo braagla. 

  Info / download :